Živke Damjanović 42, Ćuprija 35230 Srbija +381 64 2827946

Usluge

U našoj Klinici 25 godina se obavlja ambulantno operativno lečenje pacijenata po autorskoj medicinskoj tehnologiji doktora medicinskih nauka profesora V.B. Ulzibata koja obuhvata kompleks patentiranih pronalazaka sa dozvolama za primenu u medicini. Ova tehnologija nema analoga u Rusiji i svetu i nju primenjuju samo stručnjaci "Instituta za kliničku rehabilitologiju" AD.

Lečenje dečje cerebralne paralize

Lečenje dečje cerebralne paralize

Dečja cerebralna paraliza (DCP) Ne postoji precizna definicija dečje cerebralne paralize. Pod dijagnozom se podrazumeva ukupnost hroničnih simptoma poremećaja motoričkih funkcija. Uzroci...

pročitati više
Lečenje miofascijalnog bolnog sindroma

Lečenje miofascijalnog bolnog sindroma

Miofascijalni bolni sindrom je neurološko oboljenje usled kojeg dolazi do poremećaja mišićne aktivnosti praćenog jakim bolom. Bolest može da zahvati ledja, vrat, grudni koš, glavu, udove,...

pročitati više
Lečenje Dipitrenove kontrakture

Lečenje Dipitrenove kontrakture

Dipitrenova kontraktura je rasprostranjeno oboljenje usled kojeg dolazi do deformisanja prstiju ruku. Radi se o izrazitom uvećanju vezivnih tkiva tetiva. Bolest najpre zahvata domali prst i mali...

pročitati više
Lečenje spastičnog tortikolisa (krivog vrata)

Lečenje spastičnog tortikolisa (krivog vrata)

Spastični tortikolis (krivi vrat) je iznuđeni nepravilan položaj glave i vrata povezan sa neurološkim promenama u prenosu impulsa kroz mišićna tkiva. Deformacija ovih delova tela može da bude...

pročitati više
Konsultacije

Konsultacije

Za sve konsultacije zadužen je deft. Dejan Likić +381 64 2827946  Slažem se sa obradom mojih ličnih...

pročitati više