Spastični tortikolis (krivi vrat) je iznuđeni nepravilan položaj glave i vrata povezan sa neurološkim promenama u prenosu impulsa kroz mišićna tkiva. Deformacija ovih delova tela može da bude urođena i stečena. U oba slučaja glavni uzrok je hronično naprezanje mišića sternokleidomastoidnog mišića (kosog mišića vrata).

Lečenje spastičnog tortikolisa (krivog vrata) neophodno je početi odmah nakon konstatovanja patologije. Simptomatika oboljenja manifestuje se u vidu tremora (drhtanja) glave, stalnih ili povremenih bolova spazmatičnog karaktera u vratu, nevoljnih žmirkanja, nesanice, kontrakcija mišića lica, neprijatnih osećaja u trupu i udovima.

Uzrocima bolesti smatraju se:

 • osteohondroza, hernija
 • emocionalni stres
 • pasivni način života
 • psihološka trauma
 • povrede vrata ili glave
 • Šejermanova bolest
 • preležani encefalitis i druge neuroinfekcije
 • genetska predispozicija

Vrste i lečenje spastičnog tortikolisa (krivog vrata)

Sve 4 vrste bolesti mogu da se leče. Lečenjem se eliminiše bol u oblasti vrata, ramena i glave tokom pokreta i pacijent se u život vraća potpuno radno sposoban. 
Vrste deformacije vratnog dela:

 • Antekolis – istovremeno deformisana dva sternokleidomastoidna mišića (kosa mišića vrata). Skretanje glave put napred.
 • Retrokolis – nervni impulsi nekorektno prolaze do trapezastog mišića. Usled spazma skretanje glave unazad.
 • Tortikolis – skretanje glave u jednu stranu.
 • Laterokolis – skretanje glave prema desnom ili levom ramenu.

U retkim slučajevima javlja se mešoviti oblik spastičnog tortikolisa (krivog vrata).
Institut za kliničku rehabilitologiju pruža jedinstvenu mogućnost uklanjanja spastičnog tortikolisa (krivog vrata), brzo, efikasno i uz minimalni osećaj bola.