Заступник института за југоисточну европу - СХБ Медикус
+381 64·28·27·946, 35·847·04·40 (+факс)
office@medikus.rs
Партнери у регионима
Неопходно је да знате

О методу

 

Лечење пацијената са патологијом локомоторног апарата. Основи метода.

Као основни метод лечења пацијената са патологијом локомоторног апарата примењује се јединствена хируршка методика - фазна фибротомија (ФФТ), коју је створио и у праксу увео професор В.Б. Улзибат, доктор медицинских наука. Ова методика је заснована на уклањању локалних мишићних контрактура (изумрлих мишићних влакана) и болног синдрома (Патент Руске Федерације бр. 1621901 са приоритетом од 24.09.1987. г.).

Суштина метода заснива се на расецању изумрлих мишићних влакана у мишићима специјално конструисаним скалпелом (Патент Руске Федерације бр. 1560143) који елиминише неопходност великог расецања коже.

Предности фазних фибротомија (ФФТ), у односу на друге операције на скелетним мишићима, јесу следеће:

Лечење се обавља у неколико фаза, при чему се у свакој од фаза истовремено уклања од 10 до 16 мишићних контрактура – под општом анестезијом; под локалном анестезијом - број фазних фибротомија износи 4 – 6 у једној фази. План операција у оквиру сваке фазе усаглашава се са самим пацијентом или његовим заступником (родитељима), уз сачињавање одговарајуће документације.

Рокови за обављање следеће фазе операција зависе од степена тежине моторних поремећаја, постојања пратећих обољења, интензивности раста (када су у питању деца).

Захваљујући мале трауматичности знатно се смањује трајање постоперативног опоравка моторних функција: од 5 – 7 дана до 3 – 4 седмице дана (зависно од обима оперативне интервенције).

Уклањање мишићних контрактура и болног синдрома омогућава да се постигне знатно повећање обима покрета, доприноси стицању нових и усавршавању раније постојећих моторних навика. Повећање обима моторне активности стимулише психички развој, проширује круг интересовања, повећава ниво самосталног опслуживања сопствених потреба пацијената. У тешким случајевима постиже се знатно олакшана нега пацијента.

Анализа дуготрајних резултата лечења, коју су обавили независни лекари – стручњаци из различитих градова Русије и запослени Института, показала је да је у 75 – 88% случајева постигнут позитиван општи клинички ефект изражен као повећање обима активних покрета, појављивање нових и усавршавање раније постојећих моторних навика. У случајевима 10 – 18% оболелих у оцењиваној фази лечења нису констатоване суштинске промене, а у 1 – 3% случајева појављивање бола у зонама мишића које раније нису оперисане оцењено је као погоршање. Промене код пацијената које су повезане са болом имале су привремени карактер и биле су отклоњене током следећих фаза лечења. Ефикасност примене фазних фибротомија у односу на тачку бола или локалну мишићну контрактуру износила је 96,3 – 97,7%.

Додатно, у 35 – 87% случајева констатовани су допунски позитивни ефекти, као што су: побољшање говора, жвакања, гутања, емоционално-бихевиоралних показатеља, памћења, пажње, сна, апетита, смањење страбизма, нистагмуса и саливације, побошљање оштрине вида и слуха, нормализација мокрења и дефекације.    

Праћење стања пацијената током 16,5 година потврђује да је оптимално извести оперативну интервенцију у стадијуму појаве мишићних контрактура, пре настанка постојаних контрактура и деформације зглобова. С тим у вези, предност се даје почињању оперативног лечења у раном узрасту (до 3 – 5 година живота), ради постизања максимално брзог и стабилног позитивног резултата уз минималан број операција*.