Заступник института за југоисточну европу - СХБ Медикус
+381 64·28·27·946, 35·847·04·40 (+факс)
office@medikus.rs
Партнери у регионима
Неопходно је да знате

О клиници


Клиника доктора медицинских наука професора В. Б. Улзибата, "Институт за клиничку рехабилитологију" АД је недржавна научно-истраживачка медицинска установа која се бави лечењем пацијената са обољењима локомоторног апарата.

Наш основни циљ је побољшање моторних функција и умањење бола сваког пацијента који нам се обрати ради лечења.

Делатност Института за клиничку рехабилитологију утемељена је на комплексу патентираних проналазака његовог оснивачазаслуженог проналазача Руске Федерације, доктора медицинских наука, професора В.Б. Улзибата. Они омогућавају пружање специјализоване хируршке помоћи у амбулантним условима.

Током две деценије запослени колектива "Институт за клиничку рехабилитологију" АД у амбулантним условима пружају специјализовану ортопедску помоћ пацијентима са урођеном и стеченом патологијом локомоторног апарата, међу којима и оболелима од дечје церебралне парализе (ДЦП).

Од када ради, на лечење у Институту примљен је 32.131 пацијент (подаци према стању на дан 31.12.2009. г.), од тога 25.549 деце (79,5 %). До 2006. године у просеку смо годишње оперисали око 3.500 оболелих, међу којима преко 1.500 пацијената који су нам се први пут обратили, а међу њима више од 1.200 деце. У периоду од 2006. до 2009. године просечно је годишње оперисано 4.900 пацијената, од тога 4.100 деце; од 2.910 пацијената који су нам се обратили први пут 86,3% чинила су деца (2.257). Међу пацијентима Института било је 1.855 страних држављана из земаља које се не граниче са Русијом, од којих 1.444 деце (77,8 %): Шпаније, Србије, Мексика, Немачке, САД, Италије, Грчке, Шведске, Индије, Пољске, Египта, Израела, Либана.

У структури укупног броја пацијената са патологијом локомоторног апарата примљених на лечење према њиховом узрасту, пацијената узраста од 1 до 3 године старости било је 9,7 %; од 4 до 7 година - 31,4 %; од 8 до 10 година - 15,8 %; од 11 до 14 година – 16,3 %; од 15 до 17 година – 26,1%; старијих од 18 година – 0,7 %.

Урођена патологија локомоторног апарата (тортиколис, еквиноварус, деформације зглобова) констатована је у 1,3% оболелих који су лечени у нашој установи. Стечена патологија установљена је код 15,5% пацијената: последице трауматских повреда и инфективних обољења, плекситиса, неуропатија; сколиоза, деформација зглобова, хронични миофасцијални болни синдром различите локализације.

 

Најбројнија је група пацијената који долазе са дијагнозом „дечја церебрална парализа“ (ДЦП). Оболели од ДЦП чинили су 83,2% од укупног броја пацијената (26.723), међу таквим пацијентима са ДЦП било је 86,2% деце (23.046). При томе је била утврђена следећа структура пацијената са ДЦП по узрасту: од 1 до 3 године - 14,9 %; од 4 до 7 година – 38,7 %; од 8 до 10 година - 16,3 %; од 11 до 14 година - 16,4 %; од 15 до 17 година – 13,2%; старијих од 18 година – 0,5%. Структура оболелих по формама ДЦП била је следећа: двострука хемиплегија - 41,3%; спастичка диплегија - 36,8%; хемипаретична форма - 13,6%; хиперкинетичка форма – 6,7%; атонично-астатична форма - 1,6%.